Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Statped Vest tilbyr

Tilbud til de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet om småkurs/miniforelesninger etc fra Statped Vest, gis etter søknad fra kommunene. Tema kan være fra alle Statped Vest sine tjenesteområder, etter kommunenes behov. Søknaden bør inneholde informasjon om hvordan ny kunnskap skal settes inn i en sammenheng og brukes videre i kommunen. Søknadsfrist 14. desember og 14. juni. Søknad sendes til ingunn.forland@statped.no
Statped Vest sin aktivitetsplan for Haugalandsløftet våren 2016: Statped – Aktivitetsplan Haugalandet vaar 2016

Statped Vest bidrar blant annet i arbeidet med å bli bedre på samordning og koordinering av generelle og spesielle tiltak bl.a. ved å tilby kursdager for PPT, barnehage- og skoleområdet

‘Når barnehage og PPT møter hverandre’  (2. mars Tabernaklet, Haugesund og 21. april Tysværtunet, Aksdal)

Vårt felles ansvar for samordning og koordinering av generelle og spesielle tiltak i en inkluderende barnehage.

Hvordan skape sammenheng i prosesser fra henvisning, utredning, sakkyndig vurdering og enkeltvedtak til Individuell Utviklingsplan for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.

Målgruppe: Barnehageeier, ledelse i barnehage og PPT

Mer informasjon og påmelding: https://kurs.statped.no/EventDetails?EventID=895

 

‘Når skole og PPT møter hverandre’ (3. mars Tabernaklet, Haugesund og 20. april Tysværtunet, Aksdal)

Vårt felles ansvar for samordning og koordinering av generelle og spesielle tiltak i ein inkluderende skole.

Hvordan løse utfordringene i Utdanningsdirektoratets veileder «Tidlig innsats?»

Sammenheng i prosesser fra henvisning, utredning, sakkyndig vurdering og enkeltvedtak til Individuell Opplæringsplan.

Målgruppe:

PPT, skoleeier, skoleledelse i grunnskole og videregående skole

Mer informasjon og påmelding: https://kurs.statped.no/EventDetails?EventID=792