Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

KoRus Vest Stavanger tilbyr

Her finner du fullstendig kurs-og prosjektkatalog fra KoRus for 2014. Korus Stavanger, Kurs og prosjektkatalog 2014
 • Tilbud fra KoRus Vest Stavanger til kommunene i Haugalandsløftet i 2014
 • Barn i rusfamilier – kommunene Sauda, Suldal, Etne, Vindafjord og Karmøy deltar i første pulje.
 • Taushetsplikt og tverretatlig samarbeid – muligheter og begrensninger-kursdag 20.10.14
 • MI – videreføres – nettverk og kurs
 • 13.3.14: MI oppfriskningskurs – Haugesund
 • 10-11. september + 13. november: MI kurs Haugesund – 40 deltakere (Tysvær hadde 17 påmeldte tiI MI- kurs i 2013. 9 av disse fullførte)
 • 22.- 23. okt. 2014 Fordypningskurs MI – Stavanger
 • Stafettloggen – BTI. En samarbeidsmodell på tvers av fagområder som skal sikre at barn og unge får tidlig god og koordinert hjelp i sin kommune.
 • Fra bekymring til Handling – Hva gjør rus og spill med hjernen i forhold til læring og utvikling? Hvordan kan lærere se symptomer på rus, og hva kan skolen gjøre med det? Eksempel på bekymringssamtale. Kursdag: 26.3.14
 • Økonomisk støtte innenfor prosjektet 100 – 150 000 kr/år
 • Det er også etablert en Tidlig Intervensjonsgruppe innenfor Haugalandsløftet. Les mer om denne her: http://www.haugalandsloftet.no/om-loftet/tidlig-intervensjons-utvalget/
Tilbud gitt i 2013
Kurs MI tilbys 120 fagpersoner i 2013 + egen avtale for utdanning av ca 30 kursledere i kommunene.
•Kurs i tverrfaglig samarbeid – i ly eller lys av taushetsplikten. Rikke Lassen april 2013
•Kursdag barns psykiske helse januar 2013
•Kan tilby ulike typer kurs innenfor områdene tidlig innsats knyttet til rus/ psykisk helse. Bør inkludere tverrfaglig satsning, evt inkludere flere kommuner. Samtalepartner og samarbeidspartner for kommuner i det rusforebyggende arbeidet.