Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Undervisningstilbud fra BUP

BUP kan tilby deltakelse i fagdager og minikurs 2-3 timer til kommunene innen områdene:

•Reguleringsforstyrrelser hos små barn
•Hvordan barn påvirkes av foreldres alkoholbruk  og bruk av illegale rusmidler i svangerskap – betydning for utvikling og læring
•Tema knyttet til angst hos  barn i barnehage og skole
•Tema knyttet til depresjon hos barn i barnehage og skole
•Tema knyttet til vold/ overgrep; både det å være utsatt for dette og det å være vitne; barnehage og skole
•Stress og alvorlige belastninger/traumer  – hva skjer med hjernen og hvordan påvirkes utvikling og læring
•Den vanskelige samtalen med foreldre til små barn
•Tilknytning/samspill.  Foreldre- små barn
•Tema knyttet til det å være barn  som har foreldre som har psykiske vansker
•«Når følelsene kommer i veien»  – emosjonelle lærevansker.

Skjema for forespørsel om oppdragsundervisning fra BUP Haugesund via Haugalandsløftet: Skjema-for-bestilling-oppdragsundervisning-BUP(rev. sept15)

Ellen Andreassen er kontaktperson ved BUP.