Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Samarbeidspartnere

I Haugalandsløftet er det mange samarbeidspartnere som bidrar.

Statped Vest er faglig og økonomisk bidragsyter i prosjektet. Høgskolen Stord/Haugesund, KoRus Vest, Stavanger,  og Helse Fonna, BUP er faste deltakere i den interkommunale prosjektgruppen. Helsestasjon, barneverntjeneste, foreldre, interesseorganisasjoner og fagforening deltar også i prosjektet.

I styringsgruppen for prosjektet sitter rådmenn, Statped Vest, Helse Fonna og Høgskolen Stord/ Haugesund.