Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Universitetet i Stavanger

Her finner du mye interessant og nyttig både for barnehage og skoleområdet:

Lesesenteret: http://lesesenteret.uis.no/

Senter for atferdsforskning: http://saf.uis.no/