Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

FAS – nyttige lenker

Hvert år blir trolig mellom 300 og 600 barn i Norge født med skader på grunn av alkoholbruk i svangerskapet. F A S D – eller Fetal Alcohol Spectrum Disorders er en samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader.  Det er anslått at blant disse er mellom 60 – 120 barn alvorlig skadet og kan ha FAS, Fetal Alcohol Syndrom.

Sørlandet kompetansesenter har laget en film om hvordan det er å leve med FAS. Filmen er produsert i 2012 i samarbeid med Kompetansesenter Rus, region Sør, Borgestadklinikken og R-BUP med støtte fra Helsedirektoratet og er 36 minutter lang: Her finner du bestillingsinformasjon: http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/132908B60A12F530C1257AC5003531D8

Aktuelle nettsider om FAS:

Norsk forening for russkadde barn: www.russkade.no

www.nofas-uk.org/ Nyheter hver uke

Borgestadklinikken/rusrelaterte fosterskader: www.borgestadklinikken.no

Statped: www.statped.no/sorlandet

Film på Youtube om å leve med FAS: Morgan Fawcett on living with FASD