Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

www.barnsbeste.no

www.barnsompårørende.no