Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Være Sammen

Være Sammen er satsingsområde i 8 av de 10 samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet. Være Sammen har fokus på autoritativ voksenrolle, medvirkende barn, empatiutvikling og sosial kompetanse. Være Sammen er ikke et program i tradisjonell forstand, men omhandler implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen.

Fokus er særlig på:

Her finner du mer informasjon: http://www.vaeresammen.no