Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Morsmål

Norge er et land hvor det lenge har levd mennesker med ulike morsmål side om side. I dag snakkes det over to hundre språk i Norge, og dette er en ressurs som det er viktig å ta vare på og videreutvikle. I en stadig mer globalisert verden vil Norge ha behov for mennesker med gode ferdigheter i flere språk, og dette kan samfunnet legge til rette for.

http://www.morsmal.no/index.php/no/