Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Integrering av Haugalandsløftet i Haugesundsskolen

Her finner du et eksempel fra Haugesund kommune på hvordan kompetansebyggingen i Haugalandsløftet kan integreres i de øvrige planene som finnes i kommunene: HL i Haugesundsskolen

Det er svært viktig at aktiviteten i Haugalandsløftet er en integrert del av det kommunene gjør eller planlegger å gjøre, og ikke er noe en skal gjøre i tillegg.