Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

ASK – Alternativ og Supplerende kommunikasjon

Her finner du sluttrapporten fra HUSK-ASK prosjektet. Et samarbeidsprosjekt mellom Statped Vest og kommunene Haugesund, Sveio og Karmøy.

Evalueringsrapport prosjekt HUSK-ASK (3)