Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Anbefalte nettsider for foreldre

Her finner du informasjon som er særlig rettet mot foreldre.

Det anbefales at foreldre går innom de aktuelle nettstedene som anbefales til fagfolk for å finne mer informasjon fra områdene barnehage og skole.