Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Ressurser

 

Inkludering i praksis: 

”Inklusion er ikke et redskab eller en metode, det er en tænkning» sier skoleleder Kasper Føns i denne filmen om inkludering i skolen. Filmen inneholder en rekke praktiske eksempler fra ulike klassetrinn med ulike utfordringer. Fokus er bl.a. på hvordan lærerne kan regulere rammen omkring barnet gjennom forventninger og muligheter for deltakelse og læring.  Skoleledelsens rolle i dette kommer tydelig frem: Inkludering er ikke enkeltpersoners ansvar, det er hele skolens felles ansvar. I filmen omtales også kort de økonomiske rammene for arbeidet og PP-tjenestens rolle. Du finner filmen her: http://bit.ly/1o6Comj

Filmen er hentet fra denne nettsiden hvor dere også kan finne andre filmer som kan være av interesse: http://www.filmkompagniet.dk/

Gode artikler om inkluderende undervisning finnes også her: http://skoleportalen.dk/media/Inklusionsstrategier.pdf Her kan du blant annet lese om David Mitchells bok ‘ Hvad der virker i inkluderende undervisning’. For å møte utfordringene i inkluderende undervisning, må en som lærer finne effektive måter å forbedre undervisningen i klassen. I boken ‘Hvad der virker i inkluderende undervisning’ (dansk utgave) legger David Mitchell frem 27 evidensbaserte undervisningsstrategier, som en kan ta i bruk i klassen med det samme. mitchell
En praktisk rettet bok som kan være verdt å prøve ut på din skole. Her finner du mer informasjon om boken og nettressursen som er tilgjengelig:  http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Forside.5706.aspx

 

 

Diverse artikler og nettsider:

Hvordan deler lærere sin kunnskap med kollegaer når de er under videreutdanning? – Det er avgjørende å utvide utprøvingsarenaen til også å innbefatte personalrommet i tillegg til klasserommet.  http://utdanningsforskning.no/artikler/profesjonelle-laringsfellesskap-for-larere-i-videreutdanning–utvikling-i-kunnskapskulturen/

Artikkel om hvordan Dovre kommune jobber systematisk med tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering for å få ned antall barn som får spesialundervisning: Dovre kommune – kampen mot spesialundervisningen – artikkel fra Utdanning

Matematikk: Inspirasjon for både barnehage og skole på matematikkområdet: http://matematikksenteret.no/

Barnehage: Blogg om fag, politikk og hverdagsliv: http://www.barnehagskebetraktninger.no/

GLØD Rogaland: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/GLOD/

Nettside Være Sammen: http://vaeresammen.no/

Artikkel om Være Sammen fra Fjellhaug barnehage i Tysvær kommune: http://www.utdanningsnytt.no/Global/PDF%20av%20Utdanning/Utdanning%201%202014.pdf

Relasjoner. Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne: http://forebygging.no/Artikler/2015/Varig-atferdsendring-hos-barn–krever-varig-atferdsendring-hos-voksne/

Psykisk helse og tallenes klare tale – Det lønner seg å satse på psykisk helse for barn og unge i kommunene.  Morten Grøvli som er avdelingssjef for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Akershus universitetssykehus har gjennomgått samtlige henvisninger i sitt distrikt:  “ Vi ser at gode, samordnede tjenester med høy kompetanse og tverrfaglighet påvirker den psykiske helsetilstanden til barn og unge. I kommuner der kommunepsykolog, helsesøster, barnevernansatte, PPT og andre faggrupper spiller på lag, klarer de åpenbart å gi unge et tilbud som forebygger en uheldig sykdomsutvikling.” http://www.psykologforeningen.no/medlem/hedersgjest/tallenes-klare-tale

Sammenhengen mellom skoletrivsel og depressive symptomer har blitt sterkere over tid. Det er utrolig viktig at utdanningssektoren og helsesektoren jobber sammen for å møte denne alvorlige utfordringen, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet: http://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/skoletrivsel-avgjoerende-for-psykisk-helse

Kunnskapsoppsummering fra NOVA: Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer:

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2016/Psykiske-helseplager-blant-ungdom-tidstrender-og-samfunnsmessige-forklaringer 

Skole:

Dr. Avis Glaze – artikkel om hvordan praksis i Ontario-skolene ble forbedret: Avis Glaze – How Ontario spread successful practices across 5000 schools

Samlet oversikt over ressurser anbefalt av Avis Glaze: http://www.haugalandsloftet.no/about-2/presentasjoner-fra-felles-kursdager-for-skolene/dr-avis-glaze-19-og-20-9-13-presentasjon-og-ressurser/

GNIST er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere fler gode lærere for fremtiden. Det finnes egne sider for hvert fylke. www.gnistweb.no

Anne-Marie Körling foreleste på felles kursdag for skolene på Haugalandet 23.9.13. Hennes blogg handler om å være lærer og medmenneske. Hun gir deg sine refleksjoner  om utviklingsarbeid i skolen, tips, visdomsord med mer: korlingsord.se

James Nottingham/ Challenging learning – http://www.jamesnottingham.co.uk/  Alle lærere anbefales å bruke noen minutter på James Nottingham sitt innlegg om konsekvensen av å sette merkelapper på barn. Han formidler også gode måter å vurdere elevens fremgang ut i fra elevens eget utgangspunkt. http://www.youtube.com/watch?v=viHaslVc9cc&feature=player_embedded   Nottingham foreleser i Haugesund på felles kursdag for skolene 22.9.14 og for ledere i barnehager og skoler + ansatte i PPT 23.9.14.  Mer informasjon: http://www.haugalandsloftet.no/visible-learning-james-nottingham-pameldingen-har-startet/

 

Vold mot barn:

Brandtzæg og Torsteinson: Spedbarn og småbarn kan ikke fortelle om vold. Hvordan høre barnets stemme før det kan snakke? http://www.aftenposten.no/article7767039.ece

Hjernen til barn som utsettes for grov vold og omsorgssvikt kan være skadd for livet før de har begynt på skolen. – Fagfolk på helsestasjoner og i barnehager må utdannes til å se etter tegn på stress og strev i relasjonen mellom foreldre og barn: http://www.dagsavisen.no/samfunn/barnehjernen-kan-skades-for-livet/

Mange yrkesgrupper som jobber med barn forteller at de mangler kunnskap om vold og overgrep. Mange foreldre ønsker hjelp for å bli bedre omsorgspersoner for barnet sitt. Denne kronikken inneholder forslag til hvordan både barn og foreldre kan få hjelp: http://bit.ly/1DuozpQ

Film og undervisningsmateriale til ungdomsskoler og videregående skoler om vold i nære relasjoner (gratis): http://www.stoppvold.no/

Norske ungdommer bør lære om vold i nære relasjoner, for å bidra til å forebygge vold og psykiske vansker. Det mener Alternativ til vold som har startet et eget prosjekt for å gi fagpersoner den nødvendige kompetansen. Les mer om dette her: http://www.napha.no/content/20127/Forebyggende-prosjekt-som-kan-gjore-en-forskjell

Organisasjonen voksne for barn: vfb.no