Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Være sammen. Prosjekt for barnehager i Haugalandsløftet.

VæreSammen-løven

Haugalandsløftet har satset på å tilby kompetanseløftet Være Sammen til barnehager i de samarbeidende kommunene i prosjektet. Kommunene Sauda, Suldal, Vindafjord, Tysvær og Haugesund har takket ja til å delta. I tillegg deltar Odda kommune i dette samarbeidet.Veilederkurs ble gjennomført på Haugalandet i løpet av 4 dager våren 2013. Være Sammen har bl.a. fokus på autoritativ voksenrolle, medvirkende barn, empatiutvikling og sosial kompetanse.

Være Sammen er ikke et program i tradisjonell forstand, men er implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen. Overskriftene: Kompetanse – Identitet – Verdier – Materiell – Kreativitet er dekkende. Gjennom teori, kollegaveiledning og en omfattende materiellpakke gjør Være Sammen barnehagen til en god arena for barnets vekst og modning. Endring skjer gjennom kompetanse – det vil si at det er til hjelp for barn når de voksne har mer kunnskap, slik at de gjør de rette tingene overfor barna.

Være Sammen er et verktøy som gir et utgangspunkt for gode samtaler med barn. Det stimulerer til refleksjon og en filosofisk innstilling til temaene som berøres, slik at en utvikler gode holdninger både hos voksne og barn. ‘Løveloven’ gir en tydelig og forpliktende ramme for hvordan barn og voksne skal ha det sammen, og hva som er lov å gjøre. Materiellet inneholder i tillegg en egen eske spesielt for foreldre, slik at barnehagen får støtte i arbeidet med å inkludere foreldre i satsingen.

Fokus er særlig på:

Kompetansen øker gjennom å jobbe med:

Veilederkurset gir deltakerne generell kompetanse som veiledere i barnehager på ulike områder, bl.a. den autoritative voksenrollen, relasjonsbygging i barnehagen, tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd, grensesetting, speiling, banking time, implementering, organisasjonslæring og teamutvikling. Kursdagene tar også opp mestring av egen rolle som veileder. Veilederopplæringen er utviklet i tett samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (tidligere Senter for atferdsforskning) ved UiS, med Pål Roland som hovedansvarlig.

roland

Være sammen materiellet implementeres nå i barnehager i de aktuelle kommunene slik at alle ansatte i den aktuelle barnehagen som deltar i Være Sammen kjenner til de anbefalte modellene for samhandling med barn, samt at de kan bruke materiellet og filosofien bak. Materiellet er skrevet av Eyvind Skeie og utgis av Foreningen Være Sammen.

Være sammen er evaluert av Universitetet i Agder. Her finner du et sammendrag av evalueringsrapporten for Være Sammen:  Vaere Sammen Sammendrag Mer informasjon finnes på nettsiden til foreningen ‘Være sammen’: http://www.vaeresammen.no/. Torhild R. Vetvik er daglig leder i Være Sammen.

Her finner du program for opplæringen som ble gjennomført i Skånevik i april og på Sand i mai: Program veilederkurs Vaere Sammen Haugalandet og oppdatert program for samlingen på Sand i mai 2013: Program Vaere Sammen Haugalandet – Sand 6. og 7. mai

Kursdeltakerne som deltok våren 2013 har gitt svært gode tilbakemeldinger på kurset og materiellet. Det ble gitt utsagn som at denne kunnskapen utgjør et tidsskille, og at den positive endringen i barnehagen var merkbar ganske raskt.

smil

materiell

 

Her finner du bilder og tekst fra festen som markerte at Aksdal barnehage i Tysvær ble den første Løvebarnehagen på Haugalandet:  http://www.haugalandsloftet.no/aksdal-barnehage-forste-lovebarnehage-pa-haugalandet/

Vi satser på å arrangere et nytt kurs våren 2014.