Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Stafettloggen – BTI

Stafettloggen BTI (bedre tverrfaglig innsats) er et samarbeidsprosjekt mellom Korus Vest og kommunene Haugesund og Tysvær i regi av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Dette er en samarbeidsmodell på tvers av fagområder som skal sikre at barn og unge får tidlig god og koordinert hjelp i sin kommune.

Presentasjon Stafettloggen, BTI

Haugesund kommune sin nettside for BTI: http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen