Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Relasjonell klasseledelse i Tysværtunet 24.9.12

175 lærere var samlet i Tysværtunet til forelesning med LarsArild Myhr fra Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, høgskolen i Hedmark. 9 skoler på Haugalandet deltar i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen finner du under kategorien Prosjekter/ SePU