Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

SePU- Relasjonell klasseledelse 2012-2014

Skoleutvikling gjennom Haugalandsløftet

9 skoler på Haugalandet deltar i FoU prosjektet relasjonell klasseledelse i regi av Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning i perioden 2012-2014.

Prosjektbeskrivelse FoU -relasjonsbasert klasseledelse. Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Hva er relasjonsbasert klasseledelse?

Lærerens relasjon til elevene og lærerens ledelse av elevgrupper og undervisningsforløp har en klar sammenheng med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring. Forskning viser at klasseledelse er en av de viktigste ferdighetene til en lærer for at elevene skal lære. Derfor satses det nå nasjonalt og lokalt på å videreutvikle lærernes kompetanse på dette området. I en relasjonsorientert klasseledelse vil relasjonen mellom elev og lærer være en viktig faktor. De enkelte situasjonene i den pedagogiske praksis er avgjørende. Det vil si at samspillet lærer elev og det situasjonsbestemte vektlegges og mulighetene for instrumentalisme reduseres.

I norsk sammenheng er det lite forskning om hva som er det mest sentrale i en relasjonsorientert ledelse av klasser og undervisningsforløp. Det mangler også kunnskap om hvordan lærernes ledelse kan videreutvikles.

Forskningsspørsmålene i dette prosjektet er: