Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Prosjekter

Haugalandsløftet har flere underprosjekt som en del av kompetanseløftet i kommunene.