Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

På jakt etter den gode oppveksten

På jakt etter den gode oppveksten

Fylkesmannen i Rogaland inviterer bredt til en spennende konferanse i Stavanger 10.6.15: Invitasjon oppvekstkonferansen FMRO

Konferansen er den andre som arrangeres i regi av Sjumilssteget – for god oppvekst i Rogaland. Målet med konferansen er å peke på hva en god oppvekst betyr for hvert enkelt barn, både kvalitet på tjenestene i kommunen, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Fokus er bl.a. på barn som er utsatt for omsorgssvikt eller står i fare for å bli det, barns oppvekstvilkår generelt og barns muligheter for medvirkning og deltakelse.

Målgruppe er alle som arbeider med barn og unge i kommunene, folkevalgte, administrativ og politisk ledelse og ansatte som jobber med plan og utvikling i kommunene.

Les mer om program og påmelding her: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Kurs-og-konferansar/Oppvekstkonferansen-2015/

Categories: Barnehage, PPT, Skole, Uncategorized