Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Prosjektleder for Haugalandsløftet

bilde maritJeg heter Marit Ness og er ansatt som prosjektleder for Haugalandsløftet. Min faglige bakgrunn er psykologspesialist med fordypning innenfor feltet psykologisk habilitering. Jeg har tidligere vært ansatt i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, og har også erfaring fra voksenhabiliteringsfeltet.

Jeg har fulgt prosjektet Haugalandsløftet fra kommunenivå i etableringsfasen, og er svært glad for å kunne lede og koordinere et så spennende interkommunalt prosjekt innenfor det viktige området barn og unge sine utviklings- og læringsvilkår i kommunene.

Som prosjektleder har jeg ansvar for denne nettsiden, samt prosjektet sin Facebookside og Twitterkonto. Jeg tilstreber å ha mye aktivitet på disse for å spre informasjon om prosjektet på en effektiv måte.

Haugalandsløftet skal stimulere til et forskningsbasert fokus på innholdet i all undervisning/ stimulering av barn, og ved dette øke ‘den kollektive kvaliteten’ i barnehage og skole. Jeg er opptatt av at barns omsorgssituasjon hjemme og god psykisk helse også er helt sentralt for å oppnå gode resultater med hensyn til å redusere omfanget av spesialundervisning i kommunene. Det er av avgjørende betydning at innsatsen starter i førskolealder. I tillegg må kommunene se helhetlig på sine tjenester slik at de kan gi et samlet godt tilbud til barn og deres familier.

Jeg har kontor på Rådhuset i Aksdal, og det er Tysvær kommune som er vertskommune for prosjektet. Mine nærmeste samarbeidspartnere er spredt ut over Haugalandet i de 10 samarbeidende kommunene.

http://www.h-avis.no/nyheter/hun-skal-lede-loftet-1.6766476