Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Interkommunal kursdag for barnehagene 9.3.17

Her finner du oversikt over kurstilbudet for interkommunal kursdag for barnehagene på Haugalandet 9.3.2017

Påmeldingen starter 24.1. kl 09.00 her: http://kurs.tysver.kommune.no/

Husk å melde fra om evt. matallergi i kommentarfeltet ved påmelding. Alle kurstilbudene har en tidsramme fra 09.00 -15.00

Invitasjonen: Invitasjon kursdag barnehagene – Haugalandsloeftet 09.03.17(feb)

 Spørsmål? Ta kontakt med Marit Ness, prosjektleder Haugalandsløftet: marit.ness@haugalandsloftet.no / tlf. 951 49 783

 

Skjold arena

 Lek, språk og læring i barnehagen v/ Anne Matic og Siw Fjelldahl fra Hjertepedagogen

Hvordan skal du hjelpe barn og voksne uten felles verbalspråk inn i lek? Vi ser også på hvordan barnet kan få størst mulig utbytte både språklig og sosialt av leken. Du vil lære hvordan inspirere til lek og hvilke begreper barna trenger for å leke. Vi vil også lære deg om hvordan du kan hjelpe barn, som faller utenfor lek til å bli aktive lekeaktører.Det blir et kurs med fokus på lekens betydning for læring og hvordan språk kan fremme eller hemme lek og læring i barnehagen. Foreleserne har et særskilt blikk på flerspråklige barns utfordringer, men kursdagen vil i høyeste grad være aktuelt for alle barn i barnehagen.hjertepedagogen 2

Anne Matic er barnehagelærer med videreutdanning innen det flerkulturelle feltet. Hun er ICDP (International Children Development Program) foreldreveileder og har tatt Flerkulturell pedagogikk 2 ved Den Sosialpedagogiske Høgskolen i Sandnes. I barnehagen har hun vært både assistent, pedagogisk leder og styrer.

Siw Fjelldahl er adjunkt med opprykk for videregående skole, med videreutdanning i spesialpedagogikk og innen det flerkulturelle feltet. Siw har tatt Flerkulturell pedagogikk 2 ved Den Sosialpedagogiske Høgskolen i Sandnes. Hun har vært pedagog og spesialpedagog i videregående skole, grunnskole og barnehage.

Se også: http://www.hjertepedagogen.no/ for mer informasjon.

Beret Bråten har dessverre måttet melde forfall til sin del av opprinnelig program, og ‘Hjertepedagogen’ utvider derfor til hel dags forelesning.

 

Tysværtunet, Storsalen

’Kast tante ut av barnehagen’ v/ Nina Nakling og Tanja Bø Uggerud’  tante barnehage

…..Det stilles stadig nye, flere og utvidede krav til barnehagen. Ny barnehagelov og rammeplan er rett rundt hjørnet, og kvalitetsbegrepet utfordres stadig. Midt i dette er det viktig at vi aldri beveger oss bort fra omsorg, nærhet og kjærlighet i barnehagen! Samtidig må vi være modige nok til å stille krav om tydelig profesjonalitet. Vi må våge å utfordre personalets holdninger til barnehagens innhold, og egen praksisutøvelse. Det er tid for å kaste «tante» ut av barnehagen og gi rom for kjærlig profesjonalitet!

Tanja Uggerud og Nina Nakling har sammen 40 års erfaring fra barnehagesektoren, og er begge kjent for sin særs levende tilstedeværelse på scenen. Som to faglige fyrverkeri lover de å levere en dag fylt med energi og entusiasme – gled dere!

Se også: http://rausledelse.no/ og http://www.naklingentusiasme.no/ for mer informasjon om foreleserne.

 

Klippen, Vedavågen

Barn som blir utsatt for vold og overgrep, og barnehagens avgjørende rolle.Trine Lise Olsen

Æ har rett

Trine Lise Olsen er førskolelærer, komiker, skuespiller og konferansier. Hun er kjent for forestillingen «Æ har rætt» hvor det handler om å vokse opp som barnehjemsbarn i åttitallets Finnmark, miste en far, om å miste en mor, om å miste en familie, om å finne seg selv, om å finne løsninger og om å få en ny mor når en trenger det som aller mest. Dette er en sterk og tankevekkende historie, der Olsen snakker «rett fra levra» godt blandet med humor. Trine Lises fortelling gir en påminnelse på at barns atferd kan ha så mange ulike grunner.

Dessverre er det alt for mange barn som opplever lignende historier, som trenger å bli sett og hørt.

Mer informasjon om foreleseren finner du her: http://www.trineliseolsen.no/foredrag/

For barnas beste må du tørre å tenke det verste! oksavik

Når det gjelder å avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn er det å gjøre både barnehagepersonell kompetente i forhold til å til å si ifra og oppdage tegn på mishandling en meget viktig del av arbeidet. Det samme gjelder barna. Hvis barna i en tidlig alder lærer forskjellen på hva som er lov og hva som er ulovlig og hvem de kan si ifra til, vil de i større grad kunne melde ifra til en voksen de stoler på dersom de utsettes for vold eller overgrep.

Erik S. Oksavik er prosjektkoordinator i Stine Sofies Stiftelse. Stiftelsen arbeider for «en barndom uten vold» og jobber med avdekking og forebygging av vold og overgrep, samt ivaretakelse av dem som utsettes for vold og overgrep. Oksavik vil snakke om hvordan barnehageansatte kan samtale med barn om vold og overgrep, og barnehagens viktige rolle i arbeidet med å avdekke omsorgssvikt. Mer informasjon om Stine Sofies stiftelse finner du her: http://stinesofiesstiftelse.no/

 

Edda kino, Haugesund

Forelesning for prosjektet ‘De yngste barna’ v/ Einar Øverenget og Line Melvold, Styd kommunikasjon 

«Profesjonaliteten ligger i å forstå vårt materiale» 

Hovedfokus denne dagen vil være på:

Mer informasjon om foreleserne i edda finner du her: www.styd.no

NB! Av plasshensyn er kurstilbudet i Edda kino dessverre kun åpent for ansatte i barnehagene som deltar i prosjektet ‘De yngste barna’. Plasser er forhåndsreservert for pedagoger, assistenter/ fagarbeidere og veiledere som er meldt inn i prosjektet. Resterende plasser er lagt ut og er tilgjengelige for andre ansatte i deltakerbarnehagene. Disse må melde seg på via kursportalen til Tysvær kommune.

 

Categories: Barnehage, Uncategorized