Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Haugalandsløftet inviterer ledere, ansatte i PPT, alle ansatte med veilederansvar og andre interesserte til 2 kursdager med Pål Roland  på tema ‘Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse’

Tid og sted: 10. november 2016 kl 09.00 – 15.00 i Edda kino Haugesund og 20. februar 2017 kl 09.00 – 15.00 i Tysværtunet, Aksdal

Invitasjon: invitasjon-til-kursdager-implementering-organisasjonsutvikling-og-ledelse

Innhold 10.11.16: Implementeringsprosessene er relativt like fra gang til gang selv om intervensjonene er ulike. Denne første kursdagen vil gi en oversikt på hva som skal til for å lykkes med implementering og organisasjonsutvikling. Dette inkluderer bl.a. hvordan en kan identifisere kjernekomponentene i prosessen og hva som er implementeringsdriverne.

Deltakerne får videre en gjennomgang av kapasitetsbegrepet. For å oppnå endringer i en organisasjon må en ha fokus rettet både mot individuell kapasitet og organisasjonskapasitet. Høyt utdanningsnivå og mye praksiserfaring er ikke tilstrekkelig for å skape kvalitet. Individets og arbeidsplassens samlede kapasitet består også av elementer som bl.a. motivasjon, inkludering, utstyr, økonomi.

Hvordan vet du hvor langt du og din organisasjon har kommet i en implementeringsprosess? Denne dagen inkluderer en innføring i ‘Levels of use’ som er en metode som kan brukes til å evaluere alle intervensjoner i en organisasjon.

Det vil ellers være fokus på grunnleggende kunnskap om mentale modeller, systemperspektivet og teamtenkning denne dagen.

Innhold 20.2.17: For å lykkes i implementeringsarbeidet, er god ledelse avgjørende. Dag 2 har derfor et særlig fokus på ledernes rolle med disse sentrale tema:

Ledelse av endringsprosesser – Kvalitetsnivå på endringer – Kapasitetsbygging i ledelse – Utvikle ledelse i nettverk – Hvordan håndtere stress fra lederståsted – Barrieretenkning – Efficacy

Foreleser: Pål Roland er dosent ved Læringsmiljøsenteret UiS. Han har en doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Han har i flere år jobbet med utfordrende atferd hos barn og håndtering av denne, og er i vår region kanskje særlig kjent for sitt arbeid med ‘Være Sammen’ for barnehagene. Pål Roland bidrar i mange sammenhenger i kompetanseutviklingen som skjer via Haugalandsløftet, både som foreleser og veileder. Han er en svært ettertraktet kurs- og foredragsholder som er kjent for sin unike formidlingsevne som gjør avansert teori mer tilgjengelig for tilhørerne. Roland har sammen med Elsa Westergård vært medforfatter og redaktør for boken ‘Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis’.Implementering

Det anbefales å delta begge dager, men det er mulig å melde seg på bare en dag dersom en ønsker det. Det er nødvendig med påmelding for hver av dagene: http://kurs.tysver.kommune.no/

Pris: Ansatte i de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet og samarbeidspartnerne: 160 kr per dag. ‘Eksterne’ deltakere 600 kr per dag. Kursavgiften inkluderer enkel lunsj. Informasjon om evt. matallergi legges inn i kommentarfeltet i kursportalen ved påmelding.

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder for Haugalandsløftet, Marit Ness: marit.ness@haugalandsloftet.no , tlf 951 49 783/ 52 75 70 70

 

 

Categories: Barnehage, PPT, SkoleTags: , , ,