Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Skole

Alvorlig skolefravær – kurstilbud 23.1.17

Alvorlig skolefravær – kurstilbud 23.1.17

KURSDAGEN ER DESSVERRE AVLYST!   I samarbeid med Helse Fonna og KoRus Stavanger og Bergen inviterer Haugalandsløftet til kursdag med fokus på Alvorlig skolefravær. Skolefravær har vært et særlig satsingsområde for de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet siden 2014, og det har i disse årene vært gjennomført flere små og store samlinger og kurs med fokus […]

Les mer
Klart for påmelding til kursdag for skolene 23.1.17

Klart for påmelding til kursdag for skolene 23.1.17

Ansatte i skolene og PP-tjenesten på Haugalandet inviteres til felles kursdag 23. januar 2017. Kursdagen er åpen for alle interesserte og påmeldingen starter 1. desember. NB: Kurssted er endret for kurstilbudet Den tredje leseopplæringa (flyttet til Hemmingstad kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund) Kurstilbudet ‘Alvorlig skolefravær’ er dessverre avlyst pga sykdom. Plakat med informasjon om kurstilbudene:  plakat-planleggingsdag-skolene-23-januar-2017rev-3 […]

Les mer
Psykologisk førstehjelp – kurstilbud mars 2017

Psykologisk førstehjelp – kurstilbud mars 2017

I samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Vest Stavanger og Bergen inviterer Haugalandsløftet også denne våren til kursdager med psykologspesialist Solfrid Raknes om selvhjelpsverktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’.  Det tilbys kurs på følgende dager: 15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: Opplæring for ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år. 16. mars 2017 […]

Les mer
Presentasjoner fra kursdag 19.9.16

Presentasjoner fra kursdag 19.9.16

Presentasjonene fra interkommunal kursdag for skolene 19.9.16 legges ut her etter hvert som de mottas, dersom foreleser tillater at de ligger tilgjengelig her. Tusen takk til alle som foreleste og til alle som hjalp til med planlegging, og ikke minst til alle som bidro til at den praktiske gjennomføringen på alle kursstedene lot seg gjøre! […]

Les mer
Challenging Learning v/James Nottingham

Challenging Learning v/James Nottingham

Inkludering og tilpasning – Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet v/ James Nottingham, Challenging Learning. Kurssted Edda kino, Haugesund. ‘Jeg underviser aldri elevene mine, jeg prøver bare å legge forholdene til rette slik at de kan lære’. (Albert Einstein) Denne kursdagen vil ha et særlig fokus på Growth Mindset , The Learning Challenge/ The Learning […]

Les mer
Interkommunal kursdag for skolene 19.9.16

Interkommunal kursdag for skolene 19.9.16

Her finner du en beskrivelse av kurstilbudet for interkommunal kursdag for skolene 19.9.16. Påmelding til kursdag via kursportalen til Tysvær kommune innen 12.09.2016: http://kurs.tysver.kommune.no/   Informasjon om evt. matallergi må føres på i kommentarfeltet ved påmelding. Kursplakater: Plakat kursdag 19.9.16 (rev) , Plakat kursdag 19.9.16 fagarbeidere, assistenter, laerere Hvordan forstår vi ulike typer utfordrende atferd? Hvordan kan vi arbeide med […]

Les mer
Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Haugalandsløftet inviterer ledere, ansatte i PPT, alle ansatte med veilederansvar og andre interesserte til 2 kursdager med Pål Roland  på tema ‘Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse’ Tid og sted: 10. november 2016 kl 09.00 – 15.00 i Edda kino Haugesund og 20. februar 2017 kl 09.00 – 15.00 i Tysværtunet, Aksdal Invitasjon: invitasjon-til-kursdager-implementering-organisasjonsutvikling-og-ledelse Innhold 10.11.16: Implementeringsprosessene er relativt […]

Les mer
Motiverende Samtale (MI) – Tilbud om kurs og nettverk

Motiverende Samtale (MI) – Tilbud om kurs og nettverk

De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet får tilbud om kurs og nettverk fra KoRus vest Stavanger på tema Motiverende Samtale (MI) også i 2016. MI er en evidensbasert samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til endringer. Ingrid R. Strømsvold i KoRus Stavanger er kontaktperson […]

Les mer
Kurstilbud Psykologisk førstehjelp

Kurstilbud Psykologisk førstehjelp

I samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Stavanger inviterer Haugalandsløftet til kursdager om selvhjelpsverktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’ med psykologspesialist Solfrid Raknes:  Invitasjon psykologisk foerstehjelp 2016(rev5) Målgruppe: Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn. Psykologisk førstehjelp er selvhjelpsmateriell som formidler grunnprinsipper fra den kognitive modellen for […]

Les mer
Kursdag for skolene 25.1.16 er klar for påmelding

Kursdag for skolene 25.1.16 er klar for påmelding

Kurstilbudet for interkommunal kursdag for skolene i de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet er klart for påmelding. Påmelding til alle kurs skjer via kursportalen til Tysvær kommune fra 25.11.15: http://kurs.tysver.kommune.no Alle som skal på kurs må melde seg på innen fristen som er 11.01.2016, og evt. matallergi må meldes i kommentarfeltet ved påmelding. Det meste vil foregå […]

Les mer