Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

PPT

Alvorlig skolefravær – kurstilbud 23.1.17

Alvorlig skolefravær – kurstilbud 23.1.17

KURSDAGEN ER DESSVERRE AVLYST!   I samarbeid med Helse Fonna og KoRus Stavanger og Bergen inviterer Haugalandsløftet til kursdag med fokus på Alvorlig skolefravær. Skolefravær har vært et særlig satsingsområde for de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet siden 2014, og det har i disse årene vært gjennomført flere små og store samlinger og kurs med fokus […]

Les mer
Klart for påmelding til kursdag for skolene 23.1.17

Klart for påmelding til kursdag for skolene 23.1.17

Ansatte i skolene og PP-tjenesten på Haugalandet inviteres til felles kursdag 23. januar 2017. Kursdagen er åpen for alle interesserte og påmeldingen starter 1. desember. NB: Kurssted er endret for kurstilbudet Den tredje leseopplæringa (flyttet til Hemmingstad kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund) Kurstilbudet ‘Alvorlig skolefravær’ er dessverre avlyst pga sykdom. Plakat med informasjon om kurstilbudene:  plakat-planleggingsdag-skolene-23-januar-2017rev-3 […]

Les mer
Challenging Learning v/James Nottingham

Challenging Learning v/James Nottingham

Inkludering og tilpasning – Hvordan skape aktiv læring og refleksjon i klasserommet v/ James Nottingham, Challenging Learning. Kurssted Edda kino, Haugesund. ‘Jeg underviser aldri elevene mine, jeg prøver bare å legge forholdene til rette slik at de kan lære’. (Albert Einstein) Denne kursdagen vil ha et særlig fokus på Growth Mindset , The Learning Challenge/ The Learning […]

Les mer
Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Haugalandsløftet inviterer ledere, ansatte i PPT, alle ansatte med veilederansvar og andre interesserte til 2 kursdager med Pål Roland  på tema ‘Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse’ Tid og sted: 10. november 2016 kl 09.00 – 15.00 i Edda kino Haugesund og 20. februar 2017 kl 09.00 – 15.00 i Tysværtunet, Aksdal Invitasjon: invitasjon-til-kursdager-implementering-organisasjonsutvikling-og-ledelse Innhold 10.11.16: Implementeringsprosessene er relativt […]

Les mer
Motiverende Samtale (MI) – Tilbud om kurs og nettverk

Motiverende Samtale (MI) – Tilbud om kurs og nettverk

De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet får tilbud om kurs og nettverk fra KoRus vest Stavanger på tema Motiverende Samtale (MI) også i 2016. MI er en evidensbasert samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til endringer. Ingrid R. Strømsvold i KoRus Stavanger er kontaktperson […]

Les mer
Kurstilbud Psykologisk førstehjelp

Kurstilbud Psykologisk førstehjelp

I samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Stavanger inviterer Haugalandsløftet til kursdager om selvhjelpsverktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’ med psykologspesialist Solfrid Raknes:  Invitasjon psykologisk foerstehjelp 2016(rev5) Målgruppe: Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn. Psykologisk førstehjelp er selvhjelpsmateriell som formidler grunnprinsipper fra den kognitive modellen for […]

Les mer
Kursdag for barnehagene 3.3.16

Kursdag for barnehagene 3.3.16

Invitasjonen til interkommunal kursdag for barnehagene 3. mars 2016 er sendt ut til de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet. Også denne gangen får ansatte i barnehagene et spennende og variert kurstilbud, du finner oversikten her: Invitasjon til kursdag for barnehagene Haugalandet 3.3.16(3) Kurset med Gerd Bones inngår i Karmøy kommune sin matematikksatsing. Barnehager som deltar i denne […]

Les mer
Kursdag for skolene 25.1.16 er klar for påmelding

Kursdag for skolene 25.1.16 er klar for påmelding

Kurstilbudet for interkommunal kursdag for skolene i de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet er klart for påmelding. Påmelding til alle kurs skjer via kursportalen til Tysvær kommune fra 25.11.15: http://kurs.tysver.kommune.no Alle som skal på kurs må melde seg på innen fristen som er 11.01.2016, og evt. matallergi må meldes i kommentarfeltet ved påmelding. Det meste vil foregå […]

Les mer
Presentasjoner fra kursdag for skolene 21.9.15

Presentasjoner fra kursdag for skolene 21.9.15

Her legges presentasjonene fra kursdag for skolene 21.9.15 ut etter hvert som de blir mottatt. Skolevegring. Skolens rolle – et forebyggendeperspektiv v/Trude Havik:  Trude Havik 21 sept 2015 Skriving som grunnleggende ferdighet, Ølen kulturhus. Maria Hole-Forsmo og Heidi Sandøs presentasjon: Del1_skrivekurs , Del2_Skrivekurs Relasjonsbasert klasseledelse, Storsalen Tysværtunet. Mette Marit Jenssens presentasjon: Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet 21.9.2015pptx Grete Sevjes presentasjon fra kurset for […]

Les mer
Kursdag om KAT-kassen m.m. 13. november

Kursdag om KAT-kassen m.m. 13. november

Haugalandsløftet inviterer til kursdag 13.11.15 i Tysværtunet, Aksdal med Torill Fjæran-Granum (SPISS kompetansesenter). Tema er KAT-kassen, Sosiale historier og Tegneseriesamtaler. Invitasjon KAT-kassen 131115 (2) Kursbeskrivelse: Kurset tar for seg tre metoder som brukes i fht å jobbe med sosial kompetanse samt følelser og atferdsregulering. Disse metodene er opprinnelig laget med tanke på personer med ASD (autismespektertilstander), men […]

Les mer