Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Barnehage

Møte i interkommunal prosjektgruppe for Haugalandsløftet

Møte i interkommunal prosjektgruppe for Haugalandsløftet

28.11.12 var det møte i interkommunal prosjektgruppe for Haugalandsløftet. Prosjektgruppen er bindeleddet mellom de samarbeidende kommunene, samarbeidspartnerne og  prosjektleder. Sammen har denne gruppen ansvar for fremdrift i Haugalandsløftet. De kommunale representantene har ansvar for å bringe gruppens arbeid ut til sin kommune, samt være sin kommunes stemme inn i prosjektet. På sakslisten i dag var bl.a. statusrapport fra hver kommune. […]

Les mer
Utvidet MI kurs. Dag 3 og 4 ble gjennomført 22. og 23. november

Utvidet MI kurs. Dag 3 og 4 ble gjennomført 22. og 23. november

                      Brita Kristin Leivestad og Irene Kråkenes Tyssen fra Bergensklinikkene foreleser på dag 4 av utvidet MI-kurs for ressurspersoner fra de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet + noen eksterne deltakere. Kurset er organisert av KoRus Vest, Stavanger som er samarbeidspartner til Haugalandsløftet, og er gratis for […]

Les mer
MI kurs 2013. Et samarbeid mellom KoRus Vest og Haugalandsløftet.

MI kurs 2013. Et samarbeid mellom KoRus Vest og Haugalandsløftet.

KoRus Vest, Stavanger har invitert 120 ansatte i de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet til grunnkurs i MI vår og høst 2013. Kurset er gratis for kommunene. Motiverende samtale (MI) er en norsk tilpasning av Motivational Interviewing; en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode for å motivere klienten til endring og unngå drop-out. KoRus Vest, Stavanger har ansvar for […]

Les mer

Karmøy kommune arrangerte kursdag med Øivind Aschjem 14.11.12

Fagpersoner fra barnehager, PPT, helsestasjon og barneverntjeneste var samlet til kurs med Øyvind Aschjem, leder av Alternativ til Vold i Telemark. I alt hadde 142 personer meldt seg på denne fagdagen. Tema for dagen var ‘Når barn er redde i eget hjem’ med foredragstittel ‘Temmelig hemmelig’. Kurset ble arrangert av Karmøy kommune i samarbeid med Haugalandsløftet. KoRus […]

Les mer

Kick-off meeting SPEDUREG 7. – 9.11.12

Vellykket samling i Hämeenlinna i Finland i SPEDUREG prosjektet ‘Aren’t we all special’. Flott planlagt og gjennomført fra det finske vertskapet sin side! Representanter fra Finland, Danmark, Estland og Norge møttes for å høre om den finske modellen for å ivareta barn sine behov i barnehage og skole, samt presentere hver sine kasus. HSH koordinerer […]

Les mer

Invitasjon til konferansen ‘Mot til å se, evne til å handle’. 23. og 24.01.13

Her finner du invitasjon til konferansen ‘Mot til å se, evne til å handle’ Arrangeres av Kompetansesenter Rus – region Vest Stavanger (KoRus) v/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe Tema: Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk […]

Les mer