Ring 52 75 70 70 / 951 49 783

Barnehage

Liten i barnehagen – alt kommer i retur

Liten i barnehagen – alt kommer i retur

Med utgangspunkt i prosjektet ‘De yngste barna’ for barnehagene i kommunene Tysvær, Haugesund, Sauda, Utsira og Vindafjord inviteres småbarnsforeldre til foredrag med Line Melvold i Edda kino tirsdag 18. april kl 17.30 – 19.00. Kommunene Bokn, Suldal og Etne samarbeider også om å tilby dette arrangementet til foreldre i sine kommuner.  Denne kvelden får foreldre høre […]

Les mer
Interkommunal kursdag for barnehagene 9.3.17

Interkommunal kursdag for barnehagene 9.3.17

Her finner du oversikt over kurstilbudet for interkommunal kursdag for barnehagene på Haugalandet 9.3.2017 Påmeldingen starter 24.1. kl 09.00 her: http://kurs.tysver.kommune.no/ Husk å melde fra om evt. matallergi i kommentarfeltet ved påmelding. Alle kurstilbudene har en tidsramme fra 09.00 -15.00 Invitasjonen: Invitasjon kursdag barnehagene – Haugalandsloeftet 09.03.17(feb)  Spørsmål? Ta kontakt med Marit Ness, prosjektleder Haugalandsløftet: marit.ness@haugalandsloftet.no / […]

Les mer
Psykologisk førstehjelp – kurstilbud mars 2017

Psykologisk førstehjelp – kurstilbud mars 2017

I samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Vest Stavanger og Bergen inviterer Haugalandsløftet også denne våren til kursdager med psykologspesialist Solfrid Raknes om selvhjelpsverktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’.  Det tilbys kurs på følgende dager: 15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: Opplæring for ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år. 16. mars 2017 […]

Les mer
Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse

Haugalandsløftet inviterer ledere, ansatte i PPT, alle ansatte med veilederansvar og andre interesserte til 2 kursdager med Pål Roland  på tema ‘Implementering, organisasjonsutvikling og ledelse’ Tid og sted: 10. november 2016 kl 09.00 – 15.00 i Edda kino Haugesund og 20. februar 2017 kl 09.00 – 15.00 i Tysværtunet, Aksdal Invitasjon: invitasjon-til-kursdager-implementering-organisasjonsutvikling-og-ledelse Innhold 10.11.16: Implementeringsprosessene er relativt […]

Les mer
Prosjekt skolefravær – God psykisk helse i barnehagen

Prosjekt skolefravær – God psykisk helse i barnehagen

Hvordan kan skolefraværsarbeidet se ut i barnehagene? De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet har bestemt seg for å ha et særlig fokus på systematisk arbeid med å forebygge og ha gode tiltak og rutiner knyttet til alvorlig skolefravær. En ønsker å ha fokus på å identifisere tidlige tegn på slik problematikk allerede fra barnehagealder, slik at […]

Les mer
Motiverende Samtale (MI) – Tilbud om kurs og nettverk

Motiverende Samtale (MI) – Tilbud om kurs og nettverk

De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet får tilbud om kurs og nettverk fra KoRus vest Stavanger på tema Motiverende Samtale (MI) også i 2016. MI er en evidensbasert samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til endringer. Ingrid R. Strømsvold i KoRus Stavanger er kontaktperson […]

Les mer
Kurstilbud Psykologisk førstehjelp

Kurstilbud Psykologisk førstehjelp

I samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Stavanger inviterer Haugalandsløftet til kursdager om selvhjelpsverktøyet ‘Psykologisk førstehjelp’ med psykologspesialist Solfrid Raknes:  Invitasjon psykologisk foerstehjelp 2016(rev5) Målgruppe: Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn. Psykologisk førstehjelp er selvhjelpsmateriell som formidler grunnprinsipper fra den kognitive modellen for […]

Les mer
Kursdag for barnehagene 3.3.16

Kursdag for barnehagene 3.3.16

Invitasjonen til interkommunal kursdag for barnehagene 3. mars 2016 er sendt ut til de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet. Også denne gangen får ansatte i barnehagene et spennende og variert kurstilbud, du finner oversikten her: Invitasjon til kursdag for barnehagene Haugalandet 3.3.16(3) Kurset med Gerd Bones inngår i Karmøy kommune sin matematikksatsing. Barnehager som deltar i denne […]

Les mer
På jakt etter den gode oppveksten

På jakt etter den gode oppveksten

På jakt etter den gode oppveksten Fylkesmannen i Rogaland inviterer bredt til en spennende konferanse i Stavanger 10.6.15: Invitasjon oppvekstkonferansen FMRO Konferansen er den andre som arrangeres i regi av Sjumilssteget – for god oppvekst i Rogaland. Målet med konferansen er å peke på hva en god oppvekst betyr for hvert enkelt barn, både kvalitet på tjenestene i […]

Les mer
Fagdag om skolefravær 13.4.15

Fagdag om skolefravær 13.4.15

De samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet var samlet 13.4. til oppfølgingsdag på tema skolefravær, med særlig fokus på rutiner, planer, implementering og kvalitetssikring av arbeid på dette området. Dagen inneholdt innlegg fra både lokale og eksterne aktører som bidro med informasjon, inspirasjon og erfaringsutveksling. Programmet for dagen: Invitasjon skolefravaer – 13.4.15 Presentasjoner fra innleggene blir lagt ut […]

Les mer